Imam petlju

Dvije radionice Amera Tikveše

20.07.2014

Dvije radionice Amera Tikveše

Amer Tikveša, PR direktor u NVO Gariwo, održao je dvije radionice: Kako se boriti protiv zloupotrebe autoriteta i Religija i moralna/građanska hrabrost.

U prvoj radionici razgovarano je o autoritarizmu, totalitarizmu, karakteristikama autoritarnih ličnosti i tipovima autoriteta. Raspravljano je i o nenasilnoj akciji kao načinu borbe protiv svega spomenutog.

U drugoj radionici razgovarano je o vjerskim zajednicima kao o ideološkim državnim aparatima ali i o pozitvnim primjerima svećenika koji su radili u skladu sa svojom savješću i moralom koji propagiraju svete knjige. Neki od navedenih pozitivnih primjera su i dvojica laureata Nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost: Asmir Fatkić i Krstan Bijeljac.

Info Imam petlju

Bookmark and Share

Projekti

Prvenstveni cilj nam je adukacija mladih o građanskoj hrabrosti, ali i na drugim poljima te ohrabrivanje mladih da se aktiviraju u društvu i preuzmu ulogu lidera. 

 

 

 

Anketa

U kojem značenju se sintagma imam petlju odnosi na Tebe?